Museum

Linné-huset byggdes på tidigt 1700-tal och köptes av Linné 14 nov 1758 för 40000 riksdaler.
Här finns en permanent utstställning om läkaren Carl von Linné och Du kan se han studentlya, som han lät bygga till i huset.

Bredvid huset finns en örtagård med läkemedelsväxter, som han använde.
Guidad tur av alla hus och gårdens omgivningar varje lördag sommartid kl 14.

Pris: 40 kr