Länkar

Campus Linné
är arbetsnamnet för arrendatorns Linnés Sävja gård, som har gårdscafé, stall med djur och skötsel av betesmarken. Här kan Du läsa mer om vad vi gör, djur, växterna på gården, produkter Du kan köpa, bokning av lokal mm

Danmarks hembygdsförening DHF
sköter om Linné-huset (museum) och örtagården samt ordnar konstutställningarna. DHF har guidade turer tillsammans med Campus Linné.